top of page

Essentiële informatie voorwaarden

 lanselos

Elke mindfulness-training is gericht op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De attitude en vaardigheden die je daartoe krijgt aangereikt vragen om beoefening. Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin. De trainer zal zijn werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen en je ondersteunen t.a.v. beoefening. Je blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Hiervoor kan Lanselos nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Ben je onder behandeling van een hulp- of zorgverlener dan word je dringend geadviseerd vooraf je deelname hiermee te bespreken.

 

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend beschikbaar voor de trainer. Derden hebben hierin geen inzage en zonder je instemming zal met niemand informatie over je deelname worden gedeeld.

 

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de training door bij voorbeeld je werkgever of ziektekostenverzekeraar. Dit is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Geadviseerd wordt vooraf duidelijkheid te vragen. Een rekening op naam zal op verzoek worden verstrekt.

 

Doen zich bijzondere omstandigheden voor tijdens de duur van de training meld dit dan bij de trainer.

bottom of page